Zvolte si typ nemovitosti

Způsoby financování

Způsoby financování

Vlastní zdroje
Abychom vám zjednodušili proces koupě bytu, připravili jsme pro vás doporučené varianty financování pouze vlastními zdroji. Jedná se samozřejmě pouze o navrhovaný postup – ke každému klientovi přistupujeme individuálně a umožňujeme vám v rámci možností financovat nákup podle sebe. Ceníková cena zůstává stejná bez ohledu na využití či nevyužití doporučeného postupu a není vázaná na žádné zvláštní podmínky.

Splátkové kalendáře

STANDARD
První záloha (rezervační poplatek) ve výši 300.000,– Kč včetně příslušné sazby DPH za každou jednotku je splatná do 5 pracovních dnů od podpisu Rezervační smlouvy

Druhá záloha ve výši 30% sjednané základní kupní ceny + příslušná DPH je splatná do 14 dnů od podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní (SSBK) (předpokládaný nezávazný termín 2024)

Třetí záloha ve výši 10% sjednané základní kupní ceny + příslušná DPH je splatná do 14 dnů po oznámení o založení stavby (předpokládaný nezávazný termín 2024 – 2025)

Čtvrtá záloha ve výši 30% sjednané základní kupní ceny + příslušná DPH je splatná do 14 dnů po oznámení o dokončení hrubé stavby (předpokládaný nezávazný termín 2024 – 25)

Pátá záloha ve výši 20% sjednané základní kupní ceny + příslušná DPH je splatná do 14 dnů po oznámení o provedení instalací vnitřních rozvodů a omítek (předpokládaný nezávazný termín 2025 – 2026)

Doplatek – zbývající část kupní ceny ve výši 10% , ceny snížené o rezervační poplatek + příslušná DPH je splatný do 14 dnů po vydání kolaudačního souhlasu na budovu (předpokládaný nezávazný termín pro doplatek 2026, předpokládaný nezávazný termín pro předání bytů 2026)

Poznámky:
Splátkový kalendář STANDARD slouží výhradně a pouze k financování předmětu prodeje z vlastních finančních zdrojů, tzn. předmět prodeje nelze a nebude možné použít jako zástavu třetím stranám. Ceníková cena předmětu prodeje uvedená v ceníku Budoucího prodávajícího bude snížena o 2% tzn. základní cena předmětu prodeje bude již do smluv uváděna se snížením. Tato varianta splátkového kalendáře bude předem podléhat schválení Budoucího prodávajícího.

Varianta splátkového kalendáře musí být Budoucím kupujícím určena již před podpisem Rezervační smlouvy.

Veškeré uvedené informace jsou nastaveny s ohledem na obchodní model Budoucího prodávajícího a nelze je měnit. V případě, že se Budoucí kupující dostane do platební neschopnosti, doporučujeme neprodleně kontaktovat prodejní oddělení k řešení situace

STANDART PROFIT

První záloha (rezervační poplatek) ve výši 300 000,–Kč včetně příslušné sazby DPH za každou jednotku je splatná do 5 pracovních dnů od podpisu Rezervační smlouvy.

Druhá záloha ve výši 30% sjednané základní kupní ceny + DPH je splatná do 14 dnů od podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní (SSBK), (předpokládaný nezávazný termín 2024–25)

Třetí záloha ve výši 65% sjednané základní kupní ceny + DPH je splatná do 14 dnů po oznámení o založení stavby (předpokládaný nezávazný termín 2024 – 2025).

Doplatek- zbývající část kupní ceny ve výši 5% sjednané základní kupní ceny snížení o rezervační poplatek + příslušná DPH je splatný do 14 dnů po vydání kolaudačního souhlasu na budovu (předpokládaný nezávazný termín pro doplatek 2025 – 26), předpokládaný nezávazný termín pro předání bytů 2026.

Poznámky:
Splátkový kalendář STANDART PROFIT slouží výhradně a pouze k financování předmětu prodeje z vlastních finančních zdrojů, tzn. předmět prodeje nelze a nebude možné použít jako zástavu třetím stranám. Ceníková cena předmětu prodeje uvedená v ceníku Budoucího prodávajícího bude snížena o 4% tzn. základní cena předmětu prodeje bude již do smluv uváděna se snížením. Tato varianta splátkového kalendáře bude předem podléhat schválení Budoucího prodávajícího.

Varianta splátkového kalendáře musí být Budoucím kupujícím určena již před podpisem Rezervační smlouvy.

Veškeré uvedená informace jsou nastaveny s ohledem na obchodní model Budoucího prodávajícího a nelze je měnit .V případě, že se Budoucí kupující dostane do platební neschopnosti, doporučujeme neprodleně kontaktovat prodejní oddělení k řešení situace.

HYPOTÉKA
První záloha (rezervační platba) ve výši 300.000,– Kč včetně příslušné sazby DPH za každou jednotku je splatná do 5 pracovních dnů od podpisu Rezervační smlouvy

Druhá záloha – vklad vlastních finančních prostředků ve výši 15% sjednané základní kupní ceny + příslušná DPH je splatná do 14 dnů od podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní (SSBK), (předpokládaný termín 2024)

Doplatek – zbývající část kupní ceny 85% z hypotečního úvěru, snížená o rezervační platbu + příslušnou DPH, je splatná postupně dle dílčích čerpání na základě uzlových bodů projektu, a to:

Doplatek- zbývající část kupní ceny 85 % z hypotečního úvěru, snížená o rezervační poplatek + příslušná DPH je splatná postupně dle dílčích čerpání na základě uzlových bodů projektu, a to:

a) po dokončení hrubé stavby Budovy a podání návrhu na vklad – "Prohlášení vlastníka Budovy o vymezení bytových jednotek do Katastru nemovitostí ", (předpokládaný nezávazný termín 2025
b) do 14 dnů po podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na budovu (předpokládaný nezávazný termín 2025 – 26)
c) do 14 dnů od vydání kolaudačního souhlasu na budovu, (předpokládaný nezávazný termín pro doplatek 2025 – 26, předpokládaný nezávazný termín pro předání bytů 2025 – 26)

Poznámky: Splátkový kalendář HYPO slouží výhradně k financování předmětu prodeje kombinací vlastních finančních zdrojů a hypotečního úvěru. Postup čerpání hypotéčního úvěru je pouze orientační a bude upřesněn ve SSBK na základě podmínek konkrétní financující banky budoucího kupujícího.

Varianta splátkového kalendáře musí být Budoucím kupujícím určena již před podpisem Rezervační smlouvy. Veškeré uvedené informace jsou nastaveny s ohledem na obchodní model Budoucího prodávajícího a nelze je měnit. V případě, že se Budoucí kupující dostane do platební neschopnosti, doporučujeme neprodleně kontaktovat prodejní oddělení k řešení situace.

INDIVIDUAL
První záloha (rezervační poplatek) ve výši 300.000,– Kč včetně příslušné sazby DPH za každou jednotku je splatná do 5 pracovních dnů od podpisu Rezervační smlouvy

Druhá záloha ve výši 15% sjednané základní kupní ceny + příslušná DPH je splatná do 14 dnů od podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní (SSBK)

Doplatek – zbývající část kupní ceny 85% ceny snížené o rezervační poplatek , + příslušná DPH je splatná do 14 dnů po vydání kolaudačního souhlasu na budovu (předpokládaný nezávazný termín pro doplatek 2026)

Poznámky:
Splátkový kalendář INDIVIDUAL slouží k úhradě formou vlastních zdrojů, jenž plánuje budoucí kupující získat v budoucnu, nejpozději však při podání žádosti o kolaudaci objektu (např. z prodeje jiné nemovitosti, vypovězením externích finančních produktů, apod). Ceníková cena předmětu prodeje uvedená v ceníku Budoucího prodávajícího bude navýšena o 4%, tzn. základní cena předmětu prodeje bude již do smluv uváděna s navýšením.

Varianta splátkového kalendáře musí být Budoucím kupujícím určena již před podpisem rezervační smlouvy.

Veškeré uvedené informace jsou nastaveny s ohledem na obchodní model Budoucího prodávajícího a nelze je měnit. V případě, že se Budoucí kupující dostane do platební neschopnosti, doporučujeme neprodleně kontaktovat prodejní oddělení k řešení situace.

EXCELENT Záloha (rezervační poplatek) ve výši 300.000,– Kč včetně příslušné sazby DPH za každou jednotku je splatná do 5 pracovních dnů od podpisu Rezervační smlouvy

Doplatek – 100 % kupní ceny sníženou o rezervační poplatek + příslušná DPH je splatná do 14 dnů od podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní (SSBK)

Poznámky:
Splátkový kalendář EXCELENT slouží k úúhradě formou vlastních zdrojů do 14 dnů od podpisu

Smlouvy o budoucí smlouvě kupní (SSBK). Ceníková cena předmětu prodeje uvedená v ceníku Budoucího prodávajícího bude snížena o 8%, tzn. základní cena předmětu prodeje bude již do smluv uváděna se snížením. Tato varianta splátkového kalendáře bude předem podléhat schválení Budoucího prodávajícího.

Varianta splátkového kalendáře musí být Budoucím kupujícím určena již před podpisem Rezervační smlouvy.

Veškeré uvedené informace jsou nastaveny s ohledem na obchodní model Budoucího prodávajícího a nelze je měnit. V případě, že se Budoucí kupující dostane do platební neschopnosti, doporučujeme neprodleně kontaktovat prodejní oddělení k řešení situace.

zoom