Zvolte si typ nemovitosti

O projektu

informace o projektu

Rezidence Háječek

Byty nabízejí i mnoho dalších inovací, což jejich obyvatelům umožní vytvořit domov, který bude: 

Ekonomický – nízké náklady na energie, úspora až 40%
Ekologický
Zdravý
Inteligentní

Vyšší komfort bydlení

Jaké technologie a inteligence nám dělá naše bydlení komfortnější?

Tepelná čerpadla země – voda

Popis technologie vytápění v Rezidenci Háječek

Objekt bude vytápěn švédskými tepelnými čerpadly země/voda (vrty) IVT GEO G248s dvoustupňovou regulací výkonu. Tepelné čerpadlo splňuje požadavky EHPA, SCOP má vyšší než 5,0 a energetickou třídu A+++.
Velkou výhodou je výstupní teplota až 68°C, což ocení uživatelé s vysokými nároky na teplotu teplé vody na mytí. Ekvitermní regulace zajistí v topné sezoně stálou teplotu v interiéru. Tepelné čerpadlo bude kontrolováno vzdálenou správou.

Tepelné čerpadlo kromě vytápění bude také zajišťovat celoroční ohřev teplé vody. V celém objektu bude podlahové vytápění. Díky technologii podzemních vrtů a tepelného čerpadla bude v letních měsících zajištěno v interiéru pasivní chlazení podlahou. Toto chlazení bude zcela zdarma, protože bude ze „země“.

Řízené větrání s rekuperací
stálý přívod čerstvého vzduchu bez průvanu
antialergenní prostředí
žádné teplotní rozdíly v místnosti
příjemné teploty v zimě i v létě

Šedá voda
Šedou vodou nazýváme podle EN 12056 splaškové odpadní vody neobsahující fekálie a moč, které odtékají z umyvadel, van, sprch, dřezů apod. Šedou vodu, zejména z koupelen, je možné po úpravě použít jako vodu provozní (tzv. bílou vodu) pro splachování záchodů, pisoárů a zalévání zahrad, čímž vzniká výrazná úspor nákladů na stočné.
Jak lze využívat šedou vodu?
Produkce šedé vody se pohybuje od 55 do 100 l/EO.den. Znovuvyužitím šedých vod se dá uspořit přibližně 50 % denní spotřeby pitné vody.
Proč používat šedou vodu?
Čištění šedých vod znamená obranu proti neustálému růstu cen pitné vody. Zároveň umožňuje dodávku kvalitní pitné vody ve špatně dostupných a exponovaných oblastech. Šedé vody lze také použít na splachování WC nebo zalévání zahrady. Při opětovném využití šedých vod navíc zlepšujete hodnocení dotčené budovy v systémech LEED, BREAM a dalších.

Elektromobilita
každé parkovací místo má přípravu pro elektomobilitu

zoom